Chakra's

Aura en Chakra's


1/ Stuitcentrum: eerste chakra. Ontwikkelingsfase:


Bij onvoeldoende werking van de bijnier schors, levens gebied veiligheid en vertrouwen 


Deficiëntie ontkoppeling van het lichaam, angstig, bekrompen, rusteloos, niet stil kunnen zitten, weinig focus en discipline, zwakke grenzen, chronisch wanordelijk. weinig gevoel van eigenwaarde en gedane zaken niet los kunnen laten. Te flauw, Vluchten. achterdocht 


Te sterke werking van de bijnier schors

Excessief  veel te zwaar en/of teveel eten, traag, lui, moe, angst voor verandering, verslaafd aan zekerheden, geen wil om te denken en te handelen, gebrek aan motivatie en ambitie, koudheid. materialistisch en een ego emoties en angsten.  Zelfhaat, kwaadheid. Trots. stoer. pijn verdriet angsten
2/ Heiligbeencentrum: tweede chakra. Ontwikkelingsfase: 0,5 tot 2 jaar


Deficiëntie: frigiditeit, angst voor seks, weinig sociale vaardigheden,

ontzegging van plezier, angst om te veranderen, hartstocht, opwinding, temperament. overgevoelig, hard voor jezelf, of bepaalde schuldgevoelens, of een te grote IK de ego en of jaloezie.


Excessief uitspelen van seksualiteit, seksuele verslaving, verslaving aan genot, buitensporig, sterke emoties, door emoties beheerst worden, stemmingswisselingen, buitensporig, gevoelige en zwakke grenzen, schenden grenzen van anderen, emotionele, afhankelijkheid, obsessionele gehechtheid. emotioneel, onevenwichtig en of manipulerend.3/ Zonnevlechtcentrum: derde chakra.  Ontwikkelingsface 1.5 tot 4 jaar


Het derde chakra is het levensgebied van: energie, activiteiten, wil, gevoel van eigenwaarde, macht, afsluiten. plezier, healing, houding voor je eigen gezondheid.


Deficiëntie zwakke wil, gemakkelijk te manipuleren, weinig zelfdiscipline en vermogen dingen af te maken, weinig gevoel van eigenwaarde, kil, emotioneel en of lichamelijk aangetrokken tot opwekkende, middelen, slachtoffermentaliteit, anderen de schuld geven.

angst om alleen te zijn, of heel onzeker. Verlegen. Terug getrokken


Excessief bovenmatig agressief, overheersend, behoefte om gelijk te hebben, het laatste woord willen hebben, manipulatief, machtshonger, slinks, aangetrokken tot kalmerende middelen, woede-aanvallen, gewelddadige uitbarstingen, koppigheid, sterke ambitie, arrogant, hyperactief. te kritisch en emotioneel.4/ Hartcentrum: vierde chakra. Ontwikkelingsfase 4 tot 7 jaar


Het levensgebied van: liefde, evenwicht, relaties, ego, eigen wil, naar buiten treden, spontaniteit, weerstand.


Deficiëntie asociaal, teruggetrokken, kil, kritisch, veroordelen, onverdraagzaamheid, eenzaamheid, afzondering, angst voor intimiteit, angst voor relaties. angst voor afwijzingen, intense liefde, liefde van anderen niet  waard zijn,

jezelf niet lief kunnen hebben. 


Excessief op anderen gericht ten koste van zichzelf, zwakke grenzen, veeleisend, op kleverige manier aanhankelijk, overdreven opofferend, emotionele gevoeligheid.

bezitterigheid, liefde die voorwaarden stelt, emotionele afzijdigheid bij wijze van straf, theatraal gedrag.
5/ Keelcentrum: vijfde chakra. Ontwikkelingsfase 7 tot 12 jaar


Levensgebied van: communicatie, ontvangen, creativiteit, luisteren,

remmen of gas geven,gevoel van eigen waarde.


Deficiëntie: spreekangst, moeite met het verwoorden van gevoelens, verlegenheid. onderdrukking van zelfexpressie. Vastzitten verdriet machteloos. Radeloos. te weinig daadkracht


Excessief: teveel praten, praten als afweer, onvermogen tot luisteren, roddelen, Dominerende stem, anderen onderbreken. spraak waterval, zelfingenomen, arrogant. Koppigheid. Moeten   

 


6/ Voorhoofdcentrum: zesde chakra. Ontwikkelingsfase adolescentie


Het levensgebied van: beeldvorming, inzicht, intuïtie, onderspanning of overspanning.


Deficiëntie ongevoeligheid, slecht geheugen, moeite met het zien van de toekomst, het zien van alternatieven, gebrek aan fantasie, ontkenning. ongedisciplineerd, angst voor succes of een te laag streefdoel. 


Excessief hallucinaties, waanideeën, obsessies, concentratieproblemen, nachtmerries. eigenzinnig of autoritair.7/ Kruincentrum: zevende chakra. Ontwikkelingsfase jonge volwassenheid en daarna 


Het zevende chakra is het levensgebied van: overtuigingen en eenheid.


Deficiëntie spiritueel cynisme, leerproblemen, starre overtuiging, apathie, dominantie over anderen. niet willen geloven in de Kosmische Waarheden.


Excessief over intellectualisatie, spirituele verslaving, verwarring, dissociatie van het lichaam.  psychotisch of manisch depressief, gevoel dat macht niet verwezenlijkt kan worden.