Kinderen

Mogen de kinderen van nu nog kind zijn?

Huilbaby's

Huilbaby's en kinderen met ADHD hebben te maken met een onevenwichtige vorm en lading van de chakra’s. Er is teveel lading in de energieën van het 1e en 2e chakra, waardoor aan het kind geen richting gegeven kan worden. Het kind kan door de gesteldheid van de chakra’s hier als het ware zelf niets aan doen.


      Verlegenheid

Dit gevoel (en de daarbij horende gedachten) heeft te maken met een onevenwichtigheid in het 5e chakra, waaronder ook gedragingen en gevoelens als introversie, spreekangst en een

zwakke stem vallen. Een angststoornis kan zich ontwikkelen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar.


Kinderen durven bijvoorbeeld niet meer naar school te gaan. Ze kunnen verstarren of misselijk worden. Ze hebben faalangst en durven de confrontatie niet meer aan. Ze worden overspoeld door emoties en trekken zich sociaal en/of emotioneel terug om de prikkels niet te hoeven ervaren. Kinderen schieten dan in hun denken in plaats van hun gevoel en hebben daar geen zeggenschap over; het lijkt wel automatisch te gaan. Dit alles kan zich ontwikkelen tot een fobie op het sociale gebied, waaronder het vermijden van contact met anderen of het vermijden van bepaalde plaatsen.

Ieder kind heeft een eigen deurtje waardoor je het kind kunt bereiken,  maar de moeilijkheid is uiteraard om dit deurtje te vinden. Probeer altijd op het gedachtenniveau en de belevingswereld van het kind aan te sluiten.


Er wordt in het algemeen teveel druk bij het kind gelegd. Ieder kind heeft zijn eigen mogelijkheden en zijn eigen plafond, dat hebben volwassenen ten slotte ook.


We zijn soms zelf de weg kwijt door onze eigen ideeën en behoeften te projecteren op onze kinderen.


Wat is dan eigenlijk belangrijk?

Een kind dat niet aan de verwachtingen van de omgeving hoeft te voldoen en daardoor gelukkiger is, of een gestresst kind dat door de stress erg onzeker wordt (en het vervolgens daardoor niet aan de verwachting kan voldoen)?