Burn-out

Burn - out


    Homepage

 De eerste vraag bij burn-out zou moeten zijn hoe deze ontstond. Is de burn-out een gevolg van fysieke, emotionele of een mentale overbelasting of een

combinatie van

   deze factoren. Via een gesprek activeer ik het denkvermogen van de hulpvrager om naar binnen te keren en naar zichzelf te kijken. Ook de leefsituatie en leeftijd zijn belangrijk   

   om de oorzaak te kunnen achterhalen van het ontstaan van burn-out en het specifieke negatieve handelen ten aanzien van zichzelf en de omgeving.

 

   Wanneer de oorzaak gevonden is, zal ik als begeleider en coach daarop inspelen en vanaf die situatie het leven doornemen. Als een gevolg hiervan zal duidelijk worden 

  waar de meeste schade in het energiesysteem is opgedaan (zie elders op de site).  Ik zal het zelfgenezend vermogen van de cliënt(e) op gang brengen, waardoor hij/zij zelf

   actief mee kan werken aan de behandeling.

Hoe ontstaat het?

Het effect van de  behandeling

 Effect van de behandeling:

   Een cliënt(e) leert los te laten en tot zichzelf te komen; er zal een nieuw ritme aangeleerd moeten worden. Hij/zij zal de vernieuwde energieën die eerst buitenwaarts gericht waren,

   moeten leren gebruiken voor zichzelf, leren grenzen aan te geven en niet meer te buigen.  Trouw zijn aan je zelf.

      Symptomen

•Burn-out kan gepaard gaan met depressiviteit: deze mensen hebben nergens zin in. Iemand heeft dan te weinig energie en de levenszin is weg. Er is geen doel.

•Burn-out kan gepaard gaan met hyperactiviteit: deze mensen kunnen geen minuut stil zitten. Iemand heeft juist teveel energie en dit zal ontladen moeten worden.


   In beide situaties hebben mensen niet de juiste energie, dus de benodigde energie,

  die bij hen past. Dit zal daarom meer in balans moeten worden gebracht.


De behandeling

De behandeling richt zich op het energiesysteem van de cliënt(e), waardoor het genezingsproces versneld wordt. De schouders en nek worden losgemaakt door massage en eventueel zet ik de wervels recht. Dit alles om een betere doorbloeding en dus een betere aan- en afvoer van afvalstoffen.


De behandeling is er verder op gericht om

•Openheid en spontaniteit te stimuleren

•Grenzen aan te geven en te respecteren

•Relaties met anderen gezond te maken

•Zichzelf opnieuw te ontdekken (talenten/mogelijkheden)

•Zichzelf te accepteren

Perfectie opgeven

•Dialoog met het innerlijke kind aan te gaan

•Gedachten en emoties te leren uiten