Behandelingen

Tussen de oren?

Informatie over behandelingen

 

       Contact

* Parergische therapie staat voor buitenzintuiglijk genezen.

* Esoterische genezing is een wetenschap.

* Esoterische genezing doet een beroep op het denken; mentale niveau ten dienste van de intuïtie.

* Esoterisch betekent gezond maken van binnenuit.

* Bij de behandelingen wordt de ziel betrokken bij het genezingsproces.


Ik kijk ook de nek/ruggenwervels na of die verschoven zijn.

De methode die ik beschrijf is al duizenden jaren oud. Het zijn de energieën van de aura, de chakra’s, er wordt gewerkt met de 5 verschilende  prana’s  [prana healing] en de nadi’s (zie overige thema’s op deze site) waar ik op werk. Verder wordt er op de acupunctuurpunten gewerkt.  Zo nodig wordt er met de straalsenergie gewerkt.

Wat kun je verwachten?

Wat je concreet kunt verwachten van de parergische therapie is dat je op emotioneel gebied verandert en stabieler wordt. Je krijgt meer zekerheid in je eigen kracht (zelfvertrouwen) en je wordt bijvoorbeeld socialer naar andere mensen toe. Op mentaal gebied word je ook behandeld. Je gaat positiever denken over jezelf en anderen. Dat wil onder andere zeggen dat je meer kunt accepteren en een groter begrip krijgt voor jezelf en anderen. Hierdoor kun je meer genieten van het leven. Iemand die door spirituele energieën verfijnd en geschoond is, heeft er veel minder behoefte aan om het leven ingewikkeld te maken. Er wordt een innerlijke en natuurlijke drang gevoeld om een eenvoudiger leven te leiden. Het persoonlijke en innerlijke leven krijgt daardoor een grotere rijkdom (bevrediging) en wordt steeds minder afhankelijk van materiële en sociale prikkels.


Een van de grootste en diepste waarden in het leven is: het verfijnen en in balans brengen van de spirituele energieën (door mij het systeem genoemd). Dit maakt een einde aan de bekrompen individualistische levensstijl die tegenwoordig zo de boventoon voert. Wanneer de spirituele energieën in balans gebracht zijn, vindt men het belangrijker te geven, dan zoveel mogelijk voor zichzelf te nemen.


'Het zit tussen de oren' wordt er wel gezegd

Wanneer mensen klachten hebben van psychisch of lichamelijke aard waar geen oorzaak voor gevonden kan worden, wordt vaakt gezegd: 'het zit tussen de oren'. Maar wat zit er eigenlijk tussen de oren? In het hoofd bevinden zich de klieren die veel in het lichaam regelen, zoals de hormoonhuishouding en de spijsvertering. Daarbij spelen ook de bloedbanen en de centrale zenuwbanen een belangrijke rol. Op deze site wordt een link gelegd tussen wat er speelt tussen de energieën in het lichaam (daar bedoel ik de prana's mee; zie elders op deze site voor meer info hierover) en lichamelijke en/of psychische klachten. Ik hoop dat hierdoor een beter inzicht kan ontstaan in een klachtenpatroon.


Dokteren en specialisten

Bij alle geneesmethoden van esoterische aard, is het belangrijk dat er naast - in dit geval - de parergische therapie, zo nodig contact is met een reguliere dokter en/of specialist. In bepaalde situaties zal juist een combinatie van de twee behandelmethoden de veiligste en gezondste resultaten bewerkstelligen. In mijn visie sluit het één daarom het ander niet uit en zal ik cliënten altijd op de mogelijkheden van de reguliere gezondheidszorg attenderen.