drie hoeken

                                              Driehoeken


Driehoeken

Op onderstaande tekeningen worden driehoeken getoond. Deze driehoeken geven een speciale samenwerking tussen de chakra's weer. Als de energieën die door de nadi's stromen door de driehoeken tussen de chakra's verbonden worden, zullen er veranderingen merkbaar worden. Wanneer bijvoorbeeld de energie van het onderste chakra doorstroomt naar het bovenste treden er op het niveau van de persoonlijkheid veranderingen op. Dat kan gebeuren op zowel fysiek, emotioneel en mentaal gebied. Wanneer de energiestroom via het kruincentrum naar beneden stroomt, zullen de veranderingen meer van spirituele aard zijn, omdat dan de ziel betrokken wordt bij het proces van verandering.


Door de chakra's via driehoeken te verbinden, wordt de eventuele overbelasting van een chakra verdeeld over een andere chakra. Hierdoor gaan de  drie chakra's samenwerken in het belang van iemands ontwikkeling/transformatie. De chakra's zijn dan meer op één lijn en dat zal merkbaar zijn in de gezondheid, want fysieke klachten hebben vaak te maken met te weinig of te veel werkzaamheid van het stuitchakra.


Op de eerste tekening wordt een driehoek getoond, waarbij de samenwerking en stroming

tussen het hoofd-chakra naar het hart-chakra en vervolgens naar het keel-chakra wordt gerealiseerd. Deze driehoek helpt om het denken en het spreken via het hart te gaan laten plaatsvinden. In zo'n toestand spreekt iemand met de juiste intentie. Op de overige tekeningen worden weer andere driehoeken getoond om te laten zien wat uiteindelijk de bedoeling is van de behandeling. Naast onderstaande voorbeelden zijn er tientallen driehoeken met allemaal een specifieke kwaliteiten en hoedanigheden.